Apmācības uzvedības traucējumu un mobinga mazināšanai

Latvijā, salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, ir vērojami izteikti augsti skolēnu savstarpējās vardarbības rādītāji. Pedagogiem bieži vien viena no visgrūtāk risināmajām problēmām mācību procesā ir neatbilstoša izglītojamo uzvedība, kas paaugstina izdegšanas risku un samazina efektivitāti.

Pusaudžu resursu centra komanda ir izstrādājusi 6 stundu praktisku nodarbību pedagogiem un skolu administrācijai uzvedības traucējumu un mobinga mazināšanai. Programma sevī ietver pieradījumos balstītas metodes, kas adresē agresijas un mobinga situācijas, un palīdzēs skolotājiem efektīvi darboties to risināšanā.

Nodarbību laikā izglītības administrācijai, pedagogiem un atbalsta personālam būs iespēja iegūt:

Zināšanas par:

 • uzvedības traucējumu cēloņiem;
 • pozitīvas uzvedības atbalsta pasākumiem skolā, Latvijā pieejamiem materiāliem un pakalpojumiem;
 • to, kas ir kopīgs un atšķirīgs mobingam ar uzvedības traucējumiem;
 • uzvedības teoriju (piemēram, kas ir un kas nav uzvedība; kā tā tiek mērīta; kas to uztur; pastiprinājumu un sodu nozīme uzvedības maiņā);
 • uzvedības funkcionālo analīzi un tās nozīmi uzvedības pārmaiņās;
 • mobinga teoriju, rīcības modeļiem, apkārtējo lomu mobinga uzturēšanā un morālās atbrīvošanās mehānismu.

Prasmes:

 • atpazīt uzvedības traucējumu riska un aizsargājošos faktorus;
 • analizēt uzvedības traucējumu gadījumus no skolas vides perspektīvas un meklēt risinājumus;
 • izmantot uzvedības novērojuma formas, definēt mērķa uzvedības, ievākt gadījuma risināšanai nepieciešamo informāciju;
 • veikt uzvedības funkcionālo analīzi un, izmantojot to, ģenerēt radošas stratēģijas uzvedības pārmaiņām;
 • risināt mobingu skolas, klases un individuāli skolēnu līmenī;
 • izmantojot esošos resursus, izglītot skolēnus par mobingu.

Spējas:

 • izmantojot biopsihosociālo modeli, izprast un laicīgi pamanīt uzvedības traucējumu riskus;
 • integrēt skolas sistēmā daudzpusīgu skatījumu uz uzvedības problēmu risināšanu;
 • atšķirt piemērotākās risināšanas stratēģijas ar skolēnu uzvedību saistītās situācijās;
 • izvērtēt skolēnu individuālos uzvedības aspektus un to nozīmi uzvedības maiņā;
 • pielietojot nodarbībā iegūtos materiālus un zināšanas, risināt uzvedību problēmu gadījumus;
 • adresēt mobingu skolā un klasē balstoties aktuālā un zinātniskā informācijā.

Vairāk informācijas: elina@pusaudzucentrs.lv

Apmācības speciālistiem

Piedāvājam izbraukuma lekciju izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī citiem speciālistiem par interneta un mobilo telefonu atkarību pusaudžu vecumposmā. Lekcijas laikā jūs iepazīstināsim ar jaunāko pētījumu atziņām par interneta, telefonu un datorspēļu ietekmi uz pusaudžu psihi. Tāpat arī dalīsimies novērojumos no mūsu ikdienas darba ar pusaudžiem, kuriem šīs tehnoloģijas radījušas grūtības.

Lekcijas garumu, formātu un tematiku iespējams pielāgot jūsu auditorijas interesēm un vajadzībām.

Vairāk informācijas: elina@pusaudzucentrs.lv

Apmācības skolotājiem

Piedāvājam izbraukuma lekcijas skolotājiem par sekojošām tēmām:

 • Atkarību riski pusaudžu vecumposmā – skolotāja un vides loma.
 • Uzvedības grūtības skolas vecuma bērniem.
 • Mobings – teorija un tās implikācijas.
 • Kā skolotājiem tikt galā ar sarežģītām emocijām?
 • Trauksme pusaudžu vecumposmā.
 • Palīdzība pusaudžu depresijas gadījumos.

Vairāk informācijas: elina@pusaudzucentrs.lv

Apmācības vecākiem

Piedāvājam lekcijas vecākiem par sekojošām tēmām:

 • Atkarību riski pusaudžu vecumposmā – vecāku perspektīva.
 • Uzvedības grūtības skolas vecuma bērniem.
 • Kā risināt un runāt par mobingu?
 • Kā vecākiem tikt galā ar sarežģītām emocijām?
 • Trauksme pusaudžu vecumposmā.
 • Palīdzība pusaudžu depresijas gadījumos.

Vairāk informācijas: elina@pusaudzucentrs.lv

Apmācības jauniešiem

Arī jauniešiem esam sagatavojuši dažādas lekciju tēmas: 

 • Kas tev jāzina, lai pasargātu sevi no atkarībām?

 • Kas tev jāzina, lai pasargātu sevi no mentālās veselības grūtībām?

 • Mobings – visi ir iesaistīti.

 • Kā man tikt galā ar sarežģītām emocijām?

 • Palīdzi sev pārvarēt ikdienas grūtības.

Vairāk informācijas: elina@pusaudzucentrs.lv

Nepieciešama palīdzība?

PRC konsultatīvais tālrunis:
+371 25737363
Darba dienās: 12:00 - 19:00

Kontakti

Rīgas filiāle: +37129164747, info@pusaudzucentrs.lv

Liepājas filiāle: +37126623422, liepaja@pusaudzucentrs.lv

Ventspils filiāle: +37125458111
ventspils@pusaudzucentrs.lv

Valmieras filiāle: +37126433366
valmiera@pusaudzucentrs.lv

Daugavpils filiāle: +37125635533
daugavpils@pusaudzucentrs.lv

Rēzeknes filiāle: +37127313138
rezekne@pusaudzucentrs.lv

Jelgavas filiāle: +37127323238
jelgava@pusaudzucentrs.lv

Tukuma filiāle: +37126387905
tukums@pusaudzucentrs.lv

Siguldas filiāle: +37127899515
sigulda@pusaudzucentrs.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
  0
  Jūsu Grozs
  Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties veikalā