Atkarību profilakse skolā. Skolotāja loma

15,00 

Category:

Skolas apmeklēšana ir jaunieša liela  dzīves sastāvdaļa. Pusaudži vidēji ceturto daļu katras darba dienas pavada skolā. Skolām, skolotājiem gan klasēs, gan ārpus tām  ir svarīga loma, lai novērstu riskus, kas saistīti ar dažādu atkarību veidošanos un to nelabvēlīgo ietekmi.

Pusaudžu resursu centrā bieži saņemam zvanus no skolām un skolotājiem par nepieciešamību, lai kāds no mūsu speciālistiem novada lekciju par atkarībām un kāda ir skolotāja loma. Skolotājs, kurš labāk izprot grūtību, spēj paskatīties uz šo grūtību citā perspektīvā un būt atbalsts skolēniem un viņu vecākiem.

Dialektiski biheiviorālās terapijas speciāliste video lekcijā sniegs plašākas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

Kas ir atkarība?

  • Kādi ir atkarības diagnosticējošie kritēriji?
  • Kādas ir pusaudža vecumposma vajadzības?
  • Kāda ir mācīšanās traucējumu saistība ar atkarību riskiem?
  • Kāda ir emociju saistība ar atkarību riskiem?
  • Kādi var būt risinājumi?