Aicinām ziedot dialektiski biheiviorālās terapijas ieviešanai visas Latvijas reģionos!

Bērnu un pusaudžu resursu centra atbalsta fonds (BPRC atbalsta fonds) ir uzsācis Labdarības iniciatīvu, kuras ietvaros tiek vākti ziedojumi dialektiskās biheiviorālās terapijas ieviešanai visas Latvijas reģionos, kas dos iespēju bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem saņemt kvalificētu palīdzību! Visa saziedotā summa tiks dubultota Eiropas Attīstības un Rekonstrukcijas bankas (ERAB) kopienas iniciatīvas ietvaros.

2022.gadā Latvijā dzīvo 356 864 bērni un pusaudži, no kuriem, aptuveni 13% bērnu ir konstatētas uzvedības problēmas vai ir augsts uzvedības problēmu iestāšanās risks, to starp, likumpārkāpumi, klaiņošana, ubagošana, apreibinošu vielu lietošana, ilgstoša un bez attaisnojoša iemesla izglītības iestādes neapmeklēšana u.c.

Katrs piektais bērns Latvijas sabiedrībā skolas vecumā cieš no psihiskām/psiholoģiskām problēmām, kas būtiski ietekmē ikdienas funkcionēšanu, uzvedību un normālu bērna attīstību, vismaz 1 no 10 bērniem ir diagnosticējami psihiski un uzvedības traucējumi.

Bērnu un jauniešu skaits ar neatbilstošu uzvedības modeli palielinās visā Latvijā, tas nes lielus zaudējumus gan pašu bērnu un jauniešu dzīvē, gan visas sabiedrības norisēs, tāpēc svarīgi ir sniegt kompetentu un efektīvu palīdzību bērniem un jauniešiem.

Bērnu un jauniešu uzvedības problēmas ir neatbilstošas vides sekas. Uzvedības problēmu cēloņi var būt dažādi, tie var būt vecāku izpratnes, zināšanu un prasmju trūkums par bērna vajadzībām, kā arī nepienācīga aprūpe, vecāku nolaidība vai pat vardarbība, īslaicīgas problēmas ģimenē, kas ietekmē ierasto ģimenes dzīves ritmu, piemēram, bezdarbs, kāda ģimenes locekļa veselības traucējumi vai vecāku šķiršanās u.c.

Efektīvas un kvalificētas palīdzības sniegšanai akūti nepieciešama visu Latvijas reģionu speciālistu apmācība par jaunām, efektīvām un klīniski pierādītām metodēm. Šobrīd par efektīvu un pielāgotu darbam ar jauniešiem, kuriem ir multiplas un nopietnas problēmas, ir uzskatāma dialektiski biheiviorālā terapija (DBT).

Dialektiski biheiviorālā terapija ir jauna zinātniski izstrādāta un pielāgota metode, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem ar multiplām un nopietnām problēmām. Terapija sastāv no terapeitiskā darba un prasmju treniņiem. Prasmju treniņa moduli iespējams izmantot dažādās vidēs – skolās, stacionāri, ambulatori, rezidējošajās vai ieslodzījuma vietās. Terapeitiskā daļa, kas sevī ietver individuālās un ģimenes sesijas, savukārt, tiek pielāgota klientam un tā vajadzībām. Pētījumi liecina, ka dialektiski biheiviorālā terapija sniedz vienu no lielākajiem efektiem, tā sevi ir pierādījusi dažādās problemātisku bērnu un jauniešu grupās.

Tāpēc, lai varētu nodrošināt pēc iespējas pieejamāku dialektiski biheiviorālo terapiju, aicinām atbalstīt labdarības iniciatīvu, kuras mērķis ir nodrošināt DBT pēc iespējas vairāk Latvijas reģionos.

Sadarbībā ar Pusaudžu resursu centra speciālistiem, vēlamies rast iespēju stiprināt visu Latvijas reģionu speciālistu zināšanas un kompetenci bērnu sociālās uzvedības korekcijā pēc būtības. Ticam, ka visi bērni un jaunieši, neatkarīgi no dzīves sarežģījumiem un apkārtējās vides, situācijas, kurā viņi atrodas, ir pelnījuši līdzvērtīgas iespējas augt, attīstīties un sasniegt savu pilno potenciālu.

Ziedot var:

Nodibinājums “Bērnu un pusaudžu resursu centra atbalsta fonds”

Reģ.Nr. 40008316341

AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konta Nr.:  LV31HABA0551053236066

Par BPRC atbalsta fondu:

Nodibinājums “Bērnu un pusaudžu resursu centra atbalsta fonds” ir dibināts 2022.gada jūnijā ar mērķi sniegt atbalstu šādās jomās bērniem un pusaudžiem:

 • pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, sniedzot konsultācijas risku novēršanai un motivēšanai, kā arī īstermiņa psiholoģiskā atbalsta, kognitīvi biheiviorālās terapijas, grupu nodarbību vai ilgtermiņa psihoterapijas sniegšana
 • pusaudžiem ar vielu vai procesu atkarību risku sniegt psihodiagnostiku, terapiju, darbu ar ģimeni un izglītošanu, kā arī rehabilitāciju
 • konsultāciju sniegšana vecākiem vai aizbildņiem, kuru bērniem novērotas uzvedības vai atkarību problēmas
 • dažādu pasākumu organizēšana, ar mērķi veicināt bērnu un pusaudžu psiholoģisko labsajūtu un pozitīvu savstarpēju komunikāciju
 • cita veida pasākumi, kuri var veicināt bērnu un pusaudžu savstarpējo attiecību uzlabošanu, pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā, attiecību ar vecākiem uzlabošanu vai tamlīdzīgu pasākumu un atbalsta organizēšana.

Fondam valsts ir piešķīrusi sabiedriskā labuma statusu – ziedotājam pienākas LR likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides.

Sīkāka informācija: www.bprcfonds.lv

Nepieciešama palīdzība?

PRC konsultatīvais tālrunis:
+371 25737363
Darba dienās: 12:00 - 19:00

Kontakti

Rīgas filiāle: +37129164747, info@pusaudzucentrs.lv

Liepājas filiāle: +37126623422, liepaja@pusaudzucentrs.lv

Ventspils filiāle: +37125458111
ventspils@pusaudzucentrs.lv

Valmieras filiāle: +37126433366
valmiera@pusaudzucentrs.lv

Daugavpils filiāle: +37125635533
daugavpils@pusaudzucentrs.lv

Rēzeknes filiāle: +37127313138
rezekne@pusaudzucentrs.lv

Jelgavas filiāle: +37127323238
jelgava@pusaudzucentrs.lv

Tukuma filiāle: +37126387905
tukums@pusaudzucentrs.lv

Siguldas filiāle: +37127899515
sigulda@pusaudzucentrs.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
  0
  Jūsu Grozs
  Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties veikalā